" - För trivsammare utvecklingsarbete och en vackrare arbetsmiljö sker allt arbete på Mac."
Professionell webmaster, multimedia- och webbutvecklare med 28 års erfarenhet inom interaktiv media, program-, databasutveckling, teknisk och grafisk design för internet och andra rumsliga projektioner.

Specialist på utveckling av databasapplikationer inom e-hälsa samt att effektivisera och säkra digitala arbetsprocesser. Sedan 1991 hade jag erbjudit Mac-jour vilket innebar reparationer, installationer samt teknisk support för Mac-användare.

Utvecklar eleganta och smarta lösningar med hög användbarhet.